voorheen HBO Drechtsteden
voorheen HBO Drechtsteden

Nieuwe huisstijl en naam

Waarom een nieuwe huisstijl en een nieuwe naam?

Met de wijziging van huisstijl en naam willen we een verdere professionaliseringsslag maken en het netwerk verbreden voor studenten en bedrijven binnen én buiten de regio Drechtsteden.

Na 10 jaar trekt het brede scala aan opleidingen een grote groep studenten aan, zowel van binnen als buiten de regio Drechtsteden. En inmiddels zijn er diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met partners zoals het ROC van Amsterdam - Flevoland. Samen met deze partner en andere partners worden opleidingen ontwikkeld of geoptimaliseerd.

Om komende jaren verder te groeien en te professionaliseren wordt de naam gewijzigd in HBO Academy. Deze naam sluit beter aan bij het karakter wat we als onderwijsinstelling inmiddels hebben.

Verandert er iets aan de manier van onderwijs geven?

Nee, alleen de naam en de huisstijl veranderen. Er blijft aandacht voor de waarden waar HBO Academy om bekend staat, namelijk verdiepend vakmanschap, werken vanuit persoonlijk contact en een sterke verbinding houden tussen onderwijs en de beroepspraktijk. We blijven met hetzelfde enthousiasme onderwijs verzorgen.

Verandert er iets aan de inhoud van mijn opleiding?

Nee, aan de inhoud van jouw opleiding verandert er niets. De opleidingen zoals nu vormgegeven blijven komend jaar hetzelfde, inclusief de naam van de opleiding. Natuurlijk zijn we altijd in ontwikkeling. Je kunt onze ambitie lezen in het nieuwbericht.

Wordt mijn stagebedrijf op de hoogte gesteld?

Ja, alle stagebedrijven waar we mee samenwerken worden door ons op de hoogte gesteld. Ook alle overige bedrijven waar we samenwerkingsverbanden mee hebben worden op de hoogte gesteld.

Komen er meer opleidingen bij?

De ambitie is om elk jaar twee nieuwe opleidingen te ontwikkelen in samenwerking met partners op locaties door heel Nederland.

Wie zijn er bij de wijziging van huisstijl en naam betrokken geweest?

Het besluit om de huisstijl en naam te wijzigen is genomen door het bestuur van HBO Academy. Voorafgaand aan dit besluit is feedback opgehaald bij  de staf, een vertegenwoordiging van docenten en de opleidingscommissie.

Heeft het logo van HBO Academy een betekenis?

Als je goed kijkt dan zie je dat in een aantal letters de lijnen schuin omhoog gaan: een opgaande lijn. We starten met het aanbieden van ons onderwijs op hbo-niveau 5. Indien een opleiding is geaccrediteerd door de NVAO dan noem je dat een Associate degree. Het nieuwe logo draagt bij aan onze missie: we willen jou uitdagen, je blik verbreden en je laten groeien tot een professional van vandaag en morgen.

Gaat het onderwijs ook in het Engels aangeboden worden (gezien het internationale karakter van de naam)?

Met uitzondering van de opleiding Business & Innovation wordt in principe al het onderwijs in het Nederlands gegeven.

Moet ik de naamswijziging doorgeven bij DUO?

Nee, dit is niet nodig. 

Algemene vragen

Ik heb mij aangemeld voor een opleiding van HBO Academy via de site, maar nog geen bericht ontvangen. Is het wel goed gegaan?

In principe krijg je binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst van onze studentenadministratie. Na betaling van het inschrijfgeld volgt een uitnodiging voor een intake. Naar aanleiding van de intake krijg je te horen of je wel of niet bent aangenomen.

Is de termijn van 5 werkdagen ruim verstreken en heb je toch nog niets gehoord, neem dan contact op via studentenadministratie@hbo-academy.nl.

Kan ik voor een geaccrediteerde (voltijd) opleiding bij HBO Academy studiefinanciering aanvragen?

Dat kan. Ga hiervoor naar www.DUO.nl en vraag daar je studiefinanciering aan.

Is het mogelijk om tussentijds in te stromen bij één van de opleidingen?

Het schooljaar voor de Bachelor- en Associate degree-opleidingen start in september. Voor de opleidingen Toegepaste psychologie en Business & Innovation is het echter ook mogelijk om in februari te starten. Daar wordt het onderwijs aangeboden in modules en kan in februari met module 2 worden gestart. Module 1 kan dan op een later moment worden ingehaald. Voor alle overige opleidingen is de start in september.

Voor de post-HBO-cursussen gelden verschillende startmomenten. Deze zijn te vinden bij de betreffende cursus op deze site.

Ik heb niet de gevraagde vooropleiding voor een Bachelor of Associate Degree opleiding, maar ben (ouder dan) 21 jaar. Kan ik alsnog worden toegelaten tot de opleiding?

Als je 21 jaar of ouder bent en niet in het bezit van de benodigde vooropleiding, dan is er de mogelijkheid om een zgn. 21+ toets te doen, waarmee je – bij positief resultaat uiteraard – toch kan worden toegelaten. Meer info vind je op deze site bij de opleiding van jouw keuze onder praktische informatie, waar je een infowijzer kunt downloaden. Aanmelden kan via info@hbo-academy.nl. Deelname kan na betaling van de kosten voor de toets. Bij positief resultaat kan je je in laten schrijven.

Ik heb in het buitenland mijn vooropleiding gedaan. Kan ik worden toegelaten met een buitenlands diploma?

Dit hangt af van het betreffende diploma en moet worden beoordeeld door onze Examencommissie. Je kan hiervoor een mail sturen naar examencommissie@hbo-academy.nl met als bijlage het door jou behaalde diploma.

Ik heb dyslexie. Zijn er voor mij extra voorzieningen om mijn toetsen te kunnen maken?

Bijzondere voorzieningen moeten tegelijkertijd met het aanmelden voor de opleiding worden aangevraagd, bijvoorbeeld extra tijd voor het maken van toetsen. Voor Toegepaste psychologie kan dit via een aanvraagformulier op Canvas (Opleidingsinformatie - Protocollen - aanvraag extra faciliteiten). Voor de overige opleidingen kan worden gemaild met het examenbureau: examenbureau@hbo-academy.nl.  

Is er goede begeleiding voor studenten op HBO Academy?

Bij de opleiding Toegepaste psychologie wordt gewerkt met zgn. PPO-coaches. Deze zijn aanspreekpunt voor studenten met vragen op allerlei gebied. Bij de overige opleidingen kun je terecht bij de desbetreffende opleidingscoördinator.

Bestaat de mogelijkheid om het collegegeld in termijnen te betalen?

Ja, dat kan in maximaal 4 termijnen. 

Kan ik na de hbo-opleiding nog een master doen? Als dit kan, kan dit dan ook overal of alleen op een school die bij jullie is aangesloten?

Na je bachelor kun je doorstromen naar een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit die deze opleiding aanbiedt.

Voor een masteropleiding aan een universiteit zal je eerst een premaster moeten doen. Informeer verder bij de hogeschool of universiteit waar je je master wilt doen.

Toegepaste Psychologie

Heb ik voor het volgen van de opleiding Toegepaste psychologie wiskunde nodig in mijn vakkenpakket?

Nee, voor toelating tot de opleiding Toegepaste Psychologie volstaat een HAVO-diploma of een MBO-4 diploma. Daar hoeft geen wiskunde in te zitten.

Als ik het eerste jaar bij NTI Toegepaste psychologie volg en ik haal mijn examen, kan ik dan het 2e jaar instromen bij HBO Academy? Of begin ik gewoon weer in de eerste klas?

Onze examencommissie beoordeelt de mogelijkheid voor het al of niet kunnen toekennen van vrijstellingen op basis van een vergelijking van de onderwijsinhouden van onze opleiding en die van het gevolgde onderwijs. Voor deze inhoudelijke beoordeling kun je t.z.t. bewijsstukken van de afgeronde onderwijseenheden en -inhouden overleggen aan de examencommissie: examencommissie@hbo-academy.nl.

Adviseren jullie een bepaald profiel voor de opleiding Toegepaste Psychologie?

Er wordt door ons geen specifiek profiel geadviseerd. Studenten zijn bij de opleiding Toegepaste Psychologie toelaatbaar, ongeacht de profielkeuze.

Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan met ons contact op