banner images

Privacy Policy

Privacy Policy

HBO Academy is onderdeel van onderwijsinstelling HBO Drechtsteden en volgt daarom de Privacy Policy van HBO Drechtsteden.

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze studenten, medewerkers en andere personen waar we contact mee onderhouden. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. In ons privacyreglement is o.a. beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, hoe lang we deze bewaren en wat de rechten en plichten zijn van degenen waarvan we gegevens verwerken. Om (aankomende) studenten te informeren over privacy, en wat HBO Academy hierin van hen verwacht, is hieronder te lezen.

Informatiebeveiliging & privacy

Informatie over informatiebeveiliging en privacy (IBP) voor studenten
Ben je een (aankomende) student van HBO Academy? Dan vertellen we je graag hoe we omgaan met de privacy van onze studenten én wat we hierin van jou verwachten.

Zo gaan we om met jouw persoonsgegevens
Bij HBO Academy gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze studenten. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze studenten, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van studenten vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal studentgegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Studentinformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als studenten daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is o.a. beschreven hoe de school omgaat met studentgegevens, hoe lang we die gegevens bewaren en wat de rechten zijn van studenten.

Dit verwachten we van jou
Als je studeert aan HBO Academy verwachten we van jou dat je, net als wij, zorgvuldig omgaat met de privacy van jezelf én die van anderen. Om je daarbij te helpen, zetten we een aantal tips voor je op een rijtje:

Stel jezelf, voordat je iets over jezelf of een ander online plaatst, altijd een aantal vragen.

De gegevens die ik deel…

… zeggen die iets over mij of de ander?

… leiden die naar mij of de ander?

… mag de hele wereld dit weten?

… vind ik/vindt de ander dat later ook nog leuk?

Wees je bewust van wat je online plaatst over jezelf en over anderen. Overleg ook altijd met iemand voordat je een foto of informatie van hem/haar deelt. Online, maar bijvoorbeeld ook per mail of binnen aan app-groep. Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Het melden van datalekken
HBO Academy verwacht van haar medewerkers én studenten dat mogelijke datalekken worden gemeld. Bij een datalek gaan persoonsgegevens van studenten of medewerkers verloren of ze komen in handen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Een datalek is vervelend en schadelijk. Het betekent dat de genomen beveiligingsmaatregelen niet goed werken. En er zijn persoonsgegevens kwijt, die niet in handen van onbevoegden mogen komen. Een voorbeeld van een datalek is het verlies van een usb-stick of laptop waar persoonsgegevens van studenten of medewerkers op staan. Maar ook een e-mail die wordt verstuurd met alle mailadressen in de ‘Aan-regel’, is een datalek. Alle organisaties zijn verplicht een datalek te melden. Vermoed je een datalek binnen HBO Academy? Meld dit dan zo snel mogelijk. Neem contact op HBO Drechtsteden via info@hbodrechtsteden.nl.

Vragen? Stel ze gerust!
Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze informatie? Dan kun je je richten tot HBO Drechtsteden via  info@hbodrechtsteden.nl.