voorheen HBO Drechtsteden

Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet

  • Mens, Gedrag & Zorg
  • < 1 jaar
  • Post-hbo
  • Dordrecht Gorinchem

In de praktijk wordt van de Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet veel gevraagd op het gebied van professionele, inhoudelijke kennis en gespreksvaardigheid. Zorgtrajecten beginnen bij het stellen van de juiste indicatie. De zorg kan vervolgens divers zijn. Hierbij valt te denken aan jeugdhulpverlening, ambulante begeleiding, beschermd wonen, kortdurend verblijf en dagbesteding. De post-hbo opleiding Consulent Wmo, Wlz en Jeugdwet speelt in op het brede zorgveld waar veel partijen goed samen moeten werken om de benodigde zorg op tijd en binnen de wet- en regelgeving aan te kunnen bieden.

banner images

Enthousiast over deze opleiding?