voorheen HBO Drechtsteden

Zorgadministratie

  • < 1 jaar
  • Dordrecht

Zorginstellingen (in de Care) zijn verantwoordelijk voor zorgverlening aan cliënten in een omgeving die continu aan veranderingen onderhevig is. De post-hbo Zorgadministratie gaat in op de veranderingen op zorgadministratief gebied, ingegeven door beleidsmatige ontwikkelingen. Het op orde hebben van de registratief administratieve processen is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van de primaire taken van zorgverlening.

banner images

Enthousiast over deze opleiding?