voorheen HBO Drechtsteden
voorheen HBO Drechtsteden
Persbericht - Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker
10-12-2021

Persbericht - Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker

10-12-2021

Persbericht - Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker

Dit najaar is het lectoraat Transitie, Rouw & Verlies bij HBO Drechtsteden gestart. Het nieuwe lectoraat, onder leiding van lector Anne Goossensen, is verbonden aan de bachelor opleiding Toegepaste Psychologie en de post-hbo opleiding Verlieskunde bij HBO Drechtsteden.

 

Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker

Dit najaar is het lectoraat Transitie, Rouw & Verlies bij HBO Drechtsteden gestart. Het nieuwe lectoraat, onder leiding van lector Anne Goossensen, is verbonden aan de bachelor opleiding Toegepaste Psychologie en de post-hbo opleiding Verlieskunde bij HBO Drechtsteden. Met dit lectoraat worden docenten en studenten uitgedaagd om maatschappelijk relevante thema's binnen transitie, rouw en verlies in de praktijk te onderzoeken. Prof. dr. Anne Goossensen woont al 25 jaar in Dordrecht en bekleedt een leerstoel Informele Zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Onderzoek en samenwerken
Het lectoraat sluit aan bij de bachelor opleiding Toegepaste Psychologie en post-hbo opleiding Verlieskunde. Onderwijsmanager Maaike Haasnoot wil met dit lectoraat studenten stimuleren deel te nemen aan praktijkgericht onderzoek. “Met de kennis die het onderzoek oplevert willen we de beroepspraktijk professionaliseren en innoveren. Daarbij draagt goed geïntegreerd praktijkgericht onderzoek in het onderwijs bij aan de talentontwikkeling van studenten, docenten en professionals. Hiermee verrijken we de regio”. 

Het lectoraat sluit aan op de opleidingsbehoefte in de markt en kan, door middel van een brede kenniskring bestaande uit professionals en samenwerkingspartners zoals Villa TrösT en Humanitas Rouw, betere zorg en ondersteuning bieden aan studenten die binnen het vakgebied verder groeien en op die manier het praktijkveld voeden. 

Focus op de relationele aspecten van rouwbegeleiding
Er is al veel bekend over methoden van begeleiding voor mensen met verschillende typen rouw en voor speciale doelgroepen. Het lectoraat aan HBO Drechtsteden richt zich op de impact van verlies en rouw op mensen en in het bijzonder de relationele vaardigheden bij verlies en rouw: de kwaliteit van het luisteren en de compassie voor de rouwende persoon. De afgelopen jaren zijn er belangrijke theoretische impulsen geweest op dit vlak, die nu vragen om implementerend en evaluerend praktijkonderzoek.

Docent Stéphanie Beijnes van de opleiding Verlieskunde geeft aan dat HBO Drechtsteden met dit unieke lectoraat haar positie als hbo-instelling versterkt: “Aandacht voor verlies en rouw is juist in de huidige tijd enorm belangrijk. Onderzoek vanuit het lectoraat toont dit belang aan, zodat we mensen in zowel organisaties als privé handelingsperspectief kunnen bieden. De post-hbo opleiding Verlieskunde vertaalt de wetenschappelijke bevindingen naar praktische tools en zo dragen we bij aan een veerkrachtige en gezonde samenleving”.

Over de lector
Prof. dr. Anne Goossensen werkt al meer dan 25 jaar als onderzoeker bij diverse universiteiten. Haar biografie is uitgebreid: haar projecten richten zich op het intermenselijke aspect van zorg binnen de huidige maatschappij: van mantelzorg, tot burenzorg en hoog-complexe medische zorg.

Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker

Ze ziet de samenwerking tussen HBO Drechtsteden, Villa TrösT en het nieuwe lectoraat als een unieke kans: “Samen werken we aan het taboe dat op sterven en rouw ligt en de verlegenheid die in de samenleving heerst. Aandacht en openheid voor geleden verliezen is heilzaam en zorgt voor betrokkenheid en steun. Dit willen we bevorderen, zeker tijdens de COVID-19 periode. Ik kijk enorm uit naar het samenwerken in de regio en het verrijken van de onderzoeksvaardigheden binnen HBO Drechtsteden”.

Uitnodiging tot verdieping
In het nieuwe jaar worden er diverse inspiratielezingen rondom verlies en rouw  aan inwoners van de Drechtsteden aangeboden. Voor professionals, maar ook voor hen die zelf verlies hebben meegemaakt. Daarnaast zal lector Anne Goossensen tegen de zomer haar lectorale rede voordragen. Wilt u van deze activiteiten op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan via de website.

Beeld: Echt Mooij fotografie

Nieuw lectoraat Transitie, Rouw en Verlies maakt het portfolio van HBO Drechtsteden nog sterker