voorheen HBO Drechtsteden
voorheen HBO Drechtsteden
NSE 2024: Studententevredenheid HBO Academy gestegen!
05-06-2024

NSE 2024: Studententevredenheid HBO Academy gestegen!

05-06-2024

NSE 2024: Studententevredenheid HBO Academy gestegen!

De uitslag van de NSE-enquête is bekend.

 

Deze enquête wordt ieder schooljaar gehouden onder geaccrediteerde hbo- en wo-opleidingen. Bij HBO Academy zijn dat de opleidingen Toegepaste Psychologie voltijd en deeltijd, Business & Innovation, ICT Engineer (Functioneel beheer, Service management, Software developmentCulinary Professional en Tailor Professional.

Landelijke uitslagen

Landelijk hebben er ongeveer 268.000 studenten meegedaan aan deze enquête. Dat is zo’n derde van alle studenten.

Gemiddeld is de algemene tevredenheid landelijk de laatste jaren licht gestegen (nu 73,4% t.o.v. 71,5% in 2021). Bovendien neemt het aantal ontevreden studenten af. “Sfeer” (78,7%) en “je veilig voelen om jezelf te zijn” (85%) blijven hoog scoren. Dat is een goede uitkomst in deze tijd van bezorgdheid over het mentale welzijn van studenten.

HBO Academy hoger gescoord dan vorig jaar

41% van onze studenten heeft de enquête ingevuld. Voor de opleiding Toegepaste psychologie van HBO Academy is de totaalscore een 3,7 (totaal te behalen punten 5). Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,5 voor deze opleiding. Ook de opleiding ICT Engineer van HBO Academy scoort goed met een totaalscore van 4.

De algemene tevredenheid over alle opleidingen van HBO Academy komt in 2024 hoger uit dan in 2023: 3,55 in 2024 tegenover 3,22 in 2023.

Jessica van den Bosch – directeur HBO Academy: “We zijn blij met deze resultaten. Fijn dat veel van onze studenten de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. We werken hard om het imago van onze opleidingen goed neer te zetten. De NSE-enquête helpt ons om te signaleren waar nog verbeterpunten zijn. Daar gaan we zeker mee aan de slag. Dat de over-all waardering dit jaar al hoger is uitgevallen is een goed uitgangspunt.”

Check de NSE resultaten

Wil je de resultaten van onze school per opleding bekijken? Deze zijn te vinden op de website van Studiekeuze123. Kies de opleiding en check het kopje “tevredenheid”.